Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
speed
/spi:d/
Jump to user comments
danh từ
 • sự mau lẹ; tốc độ, tốc lực
  • at full speed
   hết tốc lực
 • (từ cổ,nghĩa cổ) sự thành công, sự hưng thịnh, sự thịnh vượng
IDIOMS
 • more haste, less speed
  • chậm mà chắc
ngoại động từ sped
 • làm cho đi mau, tăng tốc độ; xúc tiến, đẩy mạnh
  • to speed the collapse of imperialism
   đẩy mạnh quá trình sụp đổ của chủ nghĩa đế quốc
 • điều chỉnh tốc độ; làm cho đi theo một tốc độ nhất định
  • to speed an engine
   điều chỉnh tốc độ một cái máy
 • (từ cổ,nghĩa cổ) bắn mạnh
  • to speed an arrow from the bow
   bắn mạnh mũi tên khỏi cung
 • (từ cổ,nghĩa cổ) giúp (ai) thành công
  • God speed you!
   cầu trời giúp anh thành công
nội động từ
 • đi nhanh, chạy nhanh
  • the car speeds along the street
   chiếc xe ô tô lao nhanh trong phố
 • đi quá tốc độ quy định
 • (từ cổ,nghĩa cổ) thành công, phát đạt
  • how have you sped?
   anh làm thế nào?
IDIOMS
 • to speed up
  • tăng tốc độ
 • to speed the parting guest
  • (từ cổ,nghĩa cổ) chúc cho khách ra đi bình yên vô sự
Related search result for "speed"
Comments and discussion on the word "speed"