Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
spin
/spin/
Jump to user comments
danh từ
 • sự quay tròn, sự xoay tròn
 • (hàng không) sự vừa đâm xuống vừa quay tròn
 • (thể dục,thể thao) sự xoáy (bóng crickê)
 • sự đi chơi; cuộc đi chơi ngắn, cuộc đi dạo (bằng xe đạp, thuyền...)
  • to go for a spin
   đi dạo chơi; đi bơi thuyền
ngoại động từ spun, (từ cổ,nghĩa cổ) span; spun
 • quay (tơ)
 • chăng (tơ nhện)
 • tiện (bằng máy)
 • ((thường) + out) kể (một câu chuyện); biên soạn
  • to spin a yarn
   kể chuyện huyên thiên; kể chuyện bịa
 • làm quay tròn (con quay, người nào); làm lảo đảo
  • to send somebody spinning
   đánh ai lảo đảo
 • (từ lóng) đánh hỏng (thí sinh)
nội động từ
 • xe chỉ, xe tơ
 • chăng tơ (nhện); kéo kén (tằm)
 • câu cá bằng mồi quay
 • xoay tròn; lảo đảo
 • lướt đi nhẹ nhàng (đi xe đạp)
IDIOMS
 • to spin out
  • kéo dài (bài diễn văn, cuộc thảo luận, cuộc đời...)
  • (thể dục,thể thao) đánh xoáy bóng cho (đối thủ) không đỡ được (crickê)
Related search result for "spin"
Comments and discussion on the word "spin"