Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
whirl
/w :l/
Jump to user comments
danh từ
 • sự xoay tít, sư xoáy, sự quay lộn
 • gió cuốn, gió lốc
  • a whirl of dust
   làn bụi cuốn
 • (nghĩa bóng) sự hoạt động quay cuồng
  • the whirl of modern life in a city
   sự hoạt động quay cuồng của cuộc sống hiện đại trong một thành phố
IDIOMS
 • to be in a whirl
  • quay cuồng (đầu óc)
 • to give something a whirl
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) thử một vật gì, đưa một vật gì ra thử
nội động từ
 • xoay tít, xoáy, quay lộn
 • lao đi, chạy nhanh như gió
 • quay cuồng (đầu óc); chóng mặt
ngoại động từ
 • làm cho xoay tít, làm xoáy, làm quay lộn
 • cuốn đi
IDIOMS
 • to whirl along
  • lao đi, cuốn đi, chạy nhanh như gió
 • to whirl down
  • xoáy cuộn rồi ri xuống
Related search result for "whirl"
Comments and discussion on the word "whirl"