Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
state
/steit/
Jump to user comments
đại từ
 • trạng thái, tình trạng
  • a precarious state of health
   tình trạng sức khoẻ mong manh
  • in a bad state of repair
   ở một tình trạng xấu
 • địa vị xã hội
 • (thông tục) sự lo lắng
  • he was in quite a state about it
   anh ta rất lo ngại về vấn đề đó
 • quốc gia, bang
  • Southern States
   những bang ở miền nước Mỹ
 • nhà nước, chính quyền
 • sự phô trương sang trọng, sự trang trọng, sự trọng thể, sự huy hoàng
  • to be welcomed in great state
   được đón tiếp rất trọng thể
  • in state
   với tất cả nghi tiết trọng thể
 • tập (trong sách chuyên đề)
 • (từ cổ,nghĩa cổ) ngai, bệ
IDIOMS
 • to lie in state
  • quàn
tính từ
 • (thuộc) nhà nước
  • state documents
   những văn kiện của nhà nước
  • state leaders
   những vị lãnh đạo nhà nước
 • (thuộc) chính trị
  • state prisoner
   tù chính trị
  • state trial
   sự kết án của nhà nước đối với hững tội chính trị
 • dành riêng cho nghi lễ; chính thức
  • state carriage
   xe ngựa chỉ dùng trong các nghi lễ cổ truyền của Anh
  • state call
   (thông tục) cuộc đi thăm chính thức
ngoại động từ
 • phát biểu, nói rõ, tuyên bố
  • to state one's opinion
   phát biểu ý kiến của mình
 • định (ngày, giờ)
 • (toán học) biểu diễn bằng ký hiệu (một phương trình...)
Related search result for "state"
Comments and discussion on the word "state"