Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
land
/lænd/
Jump to user comments
danh từ
 • đất; đất liền
  • to come insight of land
   trông thấy đất liền
  • to go by land
   đi đường bộ
 • đất, đất trồng, đất đai
  • barren land
   đất cãn cỗi
 • vùng, xứ, địa phương
  • one's native land
   quê hương xứ sở
 • đất đai, điền sản
  • to own houses and land
   có nhà cửa và đất đai
IDIOMS
 • Holy Land
  • đất thánh
 • the land of the leal
  • thiên đường
 • the land of the living
  • hiện tại trái đất này
 • land of milk and honey
  • nơi này đủ sung túc
  • lộc phúc của trời
  • nước Do-thái
 • land of Nod
  • giấc ngủ
 • to make the land
  • trông thấy đất liền (tàu biển)
 • to see how the land lies
  • xem sự thể ra sao
ngoại động từ
 • đưa vào bờ; đổ bộ
  • to land troops
   đổ bộ quân
 • dẫn đến, đưa đến, đẩy vào (một tình thế, một hoàn cảnh)
  • extravagance will land a man in debt
   ăn tiêu hoang phí sẽ đưa người ta đến mang công mắc nợ
 • đạt được, giành được; bắt được
  • to land a prize
   giành được giải thưởng
 • đưa đi, giáng, đánh
  • to land a blow in someone's eye
   giáng một quả đấm vào mắt ai
  • to land a ball in the goal
   rót bóng vào khung thành
nội động từ
 • ghé vào bờ (tàu); hạ cánh (máy bay); xuống đất, xuống xe (người); lên bờ (từ dưới tàu)
  • to land at Odessa
   cặp bến ở Ô-ddét-xa
  • the plane landed safety
   máy bay hạ cánh an toàn
 • rơi vào (tình trạng nào đó)
  • to land in a fix
   rơi vào tình thế khó khăn
IDIOMS
 • to land on
  • phê bình, mắng m
Related search result for "land"
Comments and discussion on the word "land"