Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
say
/sei/
Jump to user comments
danh từ
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) vải chéo
 • lời nói, tiếng nói; dịp nói; quyền ăn nói (quyền tham gia quyết định về một vấn đề)
  • to say the lesson
   đọc bài
  • to say grace
   cầu kinh
  • to say no more
   thôi nói, ngừng nói
  • to say something
   nói một vài lời
 • tuyên bố; hứa hẹn; tiên đoán
  • the Declaration of Independence of the United State of America says that all men are created equal
   bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ tuyên bố tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng
  • you said you would do it
   anh đã hứa anh sẽ làm việc đó
 • đồn
  • it is said that...; they said that...
   người ta đồn rằng...
  • to hear say
   nghe đồn
 • diễn đạt
  • that was very well said
   diễn đạt như thế rất hay, nói cách như thế rất hay
 • viện ta làm lý lẽ; đưa làm chứng cớ
  • there is not much to be said on that side
   bên phía bên kia không đưa ra được nhiều lý lẽ đâu
  • have you anything to say for yourself?
   anh có điều gì để viện ra làm lý lẽ bênh vực cho mình không?
 • cho ý kiến về, quyết định về
  • there is no saying (it is hard to say) who will win
   không thể (khó mà) cho biết ý kiến là ai sẽ thắng
  • what do you say to a walk?
   anh cho biết ý kiến ta có nên đi chơi không?; ta đi chơi nào?
 • lấy, chọn (làm ví dụ)
  • let us say China
   ta lấy Trung quốc làm ví dụ
nội động từ
 • that is to say tức là, nói một cách khác; hay là, ít nhất thì
  • North America, that is to say the USA and Canada
   bắc châu Mỹ, tức là nước Mỹ và Ca-na-đa
IDIOMS
 • to say on
  • tục nói
 • to say out
  • nói thật, nói hết
 • to say no
  • từ chối
 • to say yes
  • đồng ý
 • to say someone nay
  • (xem) nay
 • to say the word
  • ra lệnh nói lên ý muốn của mình
 • it goes without saying
  • (xem) go
 • you may well say so
  • điều anh nói hoàn toàn có căn cứ
Related search result for "say"
Comments and discussion on the word "say"