Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
supply
/sə'plai/
Jump to user comments
danh từ
 • sự cung cấp, sự tiếp tế
  • ammunition supply
   sự tiếp tế đạn dược
  • supply and demand
   cung và cầu
 • nguồn dự trữ, kho cung cấp; đồ dự trữ; hàng cung cấp
  • an inexhaustible supply of coal
   nguồn dự trữ than vô tận
 • (số nhiều) quân nhu
 • (số nhiều) tiền trợ cấp (cho ai để sống); khoản chi phí hành chính (nghị viện)
  • to cut off the supplies
   cắt trợ cấp
IDIOMS
 • Committee of Supply
  • uỷ ban ngân sách (nghị viện)
 • to get a fresh supply of something
  • sắm trữ một số (loạt, lô) cái gì mới
 • in short supply
  • khan hiếm
ngoại động từ
 • cung cấp, tiếp tế
  • to supply somebody with something
   cung cấp vật gì cho ai
 • đáp ứng (nhu cầu...)
 • thay thế; bổ khuyết, bù (tổn thất...)
  • to supply someone's place
   thay thế ai
 • đưa, dẫn (chứng cớ)
phó từ
 • mềm, dễ uốn
 • mềm mỏng
 • luồn cúi, quỵ luỵ
Related words
Related search result for "supply"
Comments and discussion on the word "supply"