Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
white
/wait/
Jump to user comments
tính từ
 • trắng, bạch, bạc
  • white hair
   tóc bạc
 • tái mét, xanh nhợt, trắng bệch
  • to turn (go) white
   tái đi, nhợt nhạt
  • to bleed white
   lấy máu làm cho (người bệnh) tái đi; (nghĩa bóng) bòn rút hết của, làm cho khánh kiệt
  • to be as white as a sheet
   xanh như tàu lá
 • trong, không màu sắc (nước, không khí...)
 • (nghĩa bóng) ngây th, trong trắng; tinh, sạch, sạch sẽ; (nghĩa bóng) vô tội
  • to have white hands
   có tay sạch; (nghĩa bóng) vô tội; lưng thiện
 • (chính trị) (thuộc) phái quân chủ; phn cách mạng, phn động
IDIOMS
 • white elephant
  • voi trắng
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) vật cồng kềnh đắt tiền mà không có ích gì lắm
 • to show the white feather
  • (xem) feather
 • white light
  • ánh sáng mặt trời
  • (nghĩa bóng) nhận xét khách quan
 • white war
  • chiến tranh không đổ máu, chiến tranh kinh tế
 • while witch
  • thầy phù thuỷ chỉ làm điều thiện
danh từ
 • màu trắng
 • sắc tái, sự tái nhợt
  • her face was a deadly white
   mặt cô ta tái nhợt di như thây ma
 • vi trắng, quần áo trắng, đồ trắng
  • to be dressed in white
   mặc đồ trắng
 • lòng trắng (trứng); tròng trắng (mắt)
  • the white of an egg
   lòng trắng trứng
  • the white of the eye
   tròng trắng mắt
 • bột trắng (mì, đại mạch...)
 • người da trắng
 • (y học) khí hư
Related search result for "white"
Comments and discussion on the word "white"