Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
awful
/'ɔ:ful/
Jump to user comments
tính từ
 • đáng kinh sợ; uy nghi, oai nghiêm
 • dễ sợ, khủng khiếp
  • an awful thunderstorm
   cơn bão khủng khiếp
 • (từ lóng) lạ lùng, phi thường; hết sức, vô cùng; thật là
  • an awful surprise
   một sự ngạc nhiên hết sức
  • an awful nuisance
   một chuyện thật là khó chịu; một thằng cha khó chịu vô cùng
 • (từ cổ,nghĩa cổ) đáng tôn kính
Related search result for "awful"
Comments and discussion on the word "awful"