Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
bob
/bɔb/
Jump to user comments
danh từ
 • quả lắc (đồng hồ); cục chì (của dây chì); đuôi (diều)
 • búi tóc, món tóc; kiểu cắt tóc ngắn quá vai (của con gái)
 • đuôi cộc (ngựa, chó)
 • khúc điệp (bài hát)
 • búi giun tơ (làm mồi câu)
ngoại động từ
 • cắt (tóc) ngắn quá vai
nội động từ
 • câu lươn bằng mồi giun tơ
danh từ
 • sự nhấp nhô, sự nhảy nhót
 • động tác khẽ nhún đầu gối cúi chào
 • cái đập nhẹ, cái vỗ nhẹ, cái lắc nhẹ
nội động từ
 • nhấp nhô bập bềnh, phấp phới trên không, nhảy nhót, lắc lư, lủng lẳng
 • đớp
  • to bob for cherries
   đớp những trái anh đào (treo lủng lẳng)
 • khẽ nhún đầu gối cúi chào
 • đập nhẹ, vỗ nhẹ, lắc nhẹ
IDIOMS
 • to bob up and down
  • nhảy lên, nhảy nhót
 • to bob up like a cork
  • lại hăng hái, lại nhiệt tình, lại tích cực (sau khi đã thất bại)
danh từ không đổi
 • (từ lóng) đồng silinh
danh từ
 • học sinh (trường I-tơn)
  • dry bob
   học sinh (trường I-tơn) chơi crickê
  • wer bob
   học sinh (trường I-tơn) chơi thuyền
Related search result for "bob"
Comments and discussion on the word "bob"