Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
boot
/bu:t/
Jump to user comments
danh từ
 • to boot thêm vào đó, nữa
danh từ
 • giày ống
 • ngăn để hành lý (đằng sau xe ô tô, xe ngựa)
 • (sử học) giày tra tấn (dụng cụ tra tấn hình giày ống)
IDIOMS
 • to beat somebody out his boots
  • đánh ai nhừ tử; đánh ai thâm tím mình mẩy
 • to die in ones's boots
  • (xem) die
 • to get the boot
  • (từ lóng) bị đuổi, bị tống cổ ra, bị đá đít
 • to give somebody the boot
  • (từ lóng) đá đít ai, đuổi ai, tống cổ ai
 • to have one's heart in one's boots
  • (xem) heart
 • to lick someone's boots
  • liếm gót ai, bợ đỡ ai
 • like old boots
  • (từ lóng) rán hết sức, ; dữ dội, mạnh mẽ, mãnh liệt
 • over shoes over boots
  • (tục ngữ) đã trót thì phải trét
 • the boot is on the other leg
  • sự thật lại là ngược lại
  • trách nhiệm thuộc về phía bên kia
ngoại động từ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đi giày ống cho
 • đá (ai)
 • (sử học) tra tấn (bằng giày tra tấn)
IDIOMS
 • to boot out
  • đuổi ra, tống cổ ra, đá đít ((nghĩa bóng))
Related search result for "boot"
Comments and discussion on the word "boot"