Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
beat
/bi:t/
Jump to user comments
danh từ
 • sự đập; tiếng đập
  • the beat of a drum
   tiếng trống
  • heart beats
   trống ngực
 • khu vực đi tuần (của cảnh sát); sự đi tuần
  • to be on the beat
   đang đi tuần
  • to be off (out to) one's beat
   ngoài phạm vi đi tuần của mình; ngoài phạm vi giải quyết của mình
 • (thông tục) cái trội hơn hẳn, cái vượt hơn hẳn
  • I've never seen his beat
   tớ chưa thấy ai trôi hơn nó
 • (âm nhạc) nhịp, nhịp đánh (của người chỉ huy dàn nhạc)
 • (vật lý) phách
 • (săn bắn) khu vực săn đuổi, cuộc săn đuổi
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tin đăng đầu tiên (trước các báo cáo)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người thất nghiệp; người sống lang thang đầu đường xó chợ
(bất qui tắc) động từ beat; beaten, beat
 • đánh đập, nện, đấm
  • to beat black and blue
   đánh cho thâm tím mình mẩy
  • to beat at the door
   đập cửa
  • to beat one's breast
   tự đấm ngực
 • vỗ (cánh); gõ, đánh (nhịp)
  • to beat the wings
   vỗ cánh (chim)
  • to beat time
   (âm nhạc) gõ nhịp, đánh nhịp
  • his pulse began to beat quicker
   mạch của nó bắt đầu đập nhanh hơn
 • thắng, đánh bại, vượt
  • to beat somebody ever heard
   cái đó vượt xa tất cả những cái mà tôi từng được nghe thấy
 • đánh trống để ra lệnh, ra hiệu bệnh bằng trống
  • to beat a charge
   đánh trống ra lệnh tấn công
  • to beat a retreat
   đánh trống ra lệnh rút lui
  • to beat a parley
   đánh trống đề nghị thương lượng
 • (săn bắn) khua (bụi rậm... để lùa những con thú ra)
  • to beat the bushes
   khua bụi
IDIOMS
 • to beat about
  • khua (bụi...), khuấy (nước...) (để lùa ra)
  • (hàng hải) đi vát
 • to beat down
  • đánh trống, hạ
   • to beat down prices
    đánh hạ giá; mặc cả được hạ giá
  • làm thất vọng, làm chán nản
   • he was thoroughly beaten down
    nó hoàn toàn thất vọng, nó chán nản rã rời
 • to beat in
  • đánh thủng; đánh vỡ
 • to beat out
  • đập bẹt ra, nện mỏng ra (kim loại...)
  • dập tắt (ngọn lửa...)
 • to beat up
  • đánh (trứng, kem...)
  • đi khắp (một vùng...)
  • truy lùng, theo dõi (ai...)
  • (quân sự) bắt, mộ (lính)
   • to beat up recruits
    mộ lính
  • (hàng hải) đi vát, chạy giạt vào bờ
  • khua (bụi...), khuấy (nước...) (để lùa ra)
 • to beat about the bush
  • nói quanh
 • to beat it
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) chạy trốn cho nhanh
   • beat it!
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cút đi!, cút ngay!, xéo ngay!
 • to beat one's brains
  • (xem) brain
 • to beat somebody hollow (all to prices, to nothing, to ribbands, to smithereens to stricks)
  • hoàn toàn đánh bại ai; đánh ai tơi bời
 • to beat up the quarters of somebody
  • (xem) quarter
Related search result for "beat"
Comments and discussion on the word "beat"