Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
rush
/rʌʃ/
Jump to user comments
danh từ
 • (thông tục) cây bấc
 • vật vô giá trị
  • not worth a rush
   không có giá trị gì; không đáng đồng kẽm
  • don't care a rush
   cóc cần gì cả
danh từ
 • sự xông lên; sự cuốn đi (của dòng nước)
  • to make a rush at someone
   xông vào ai
  • to be swept by the rush of the river
   bị nước sông cuốn đi
 • sự đổ xô vào (đi tìm vàng, mua một cái gì...)
  • rush of armaments
   sự chạy đua vũ trang
 • sự vội vàng, sự gấp
  • to have a rush for something done
   vội làm cho xong việc gì
 • sự dồn lên đột ngột
  • a rush of blood to the head
   sự dồn máu đột ngột lên đầu
 • luồng (hơi)
  • a rush of air
   một luồng không khí
 • (quân sự) cuộc tấn công ồ ạt
  • to cary the ciadel with a rush
   tấn công ào ạt chiếm thành
 • (thể dục,thể thao) sự phối hợp (của nhiều cầu thủ) dắt bóng lao lên tấn công (bóng đá)
 • (định ngữ) vội gấp, cấp bách
  • rush work
   (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) công việc gấp
nội động từ
 • xông lên, lao vào
  • to rush forward
   xông lên
 • đổ xô tới
 • vội vã đi gấp
  • to rush to a conclusion
   vội đi đến kết luận
 • chảy mạnh, chảy dồn
  • blood rushes to face
   máu dồn lên mặt
 • xuất hiện đột ngột
ngoại động từ
 • xô, đẩy
  • to rush someone out of the room
   xô người nào ra khỏi phòng
 • (quân sự) đánh chiếm ào ạt
  • the enemy post was rushed
   đồn địch bị đánh chiếm ào ạt
 • (từ lóng) chém, lấy giá cắt cổ
 • gửi đi gấp, đưa đi gấp; đưa thông qua vội vã
  • the reinforcements were rushed to the front
   các toán quân tiếp viện được đưa gấp ra mặt trận
  • to rush a bill through Parliament
   đưa thông qua vội vã một dự luật ở nghị viện
 • tăng lên đột ngột
  • to rush up the prices
   tăng giá hàng lên đột ngột
Related search result for "rush"
Comments and discussion on the word "rush"