Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
kick
/kik/
Jump to user comments
danh từ
 • trôn chai (chỗ lõm ở đít chai)
danh từ
 • cái đá, cú đá (đá bóng); cái đá hậu (ngựa)
 • sự giật (của súng, khi bắn)
 • tay đá bóng, cầu thủ
 • (thông tục) hơi sức; sức bật, sực chống lại
  • to have no kick left
   không còn hơi sức
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) lý do phản kháng, lý do phản đối; sự phản kháng, sự phản đối
 • (thông tục) sự thích thú, sự thú vị
  • to get a kick out of something
   thích thú cái gì, tìm thấy sự thú vị ở cái gì
 • (số nhiều) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) trò vui, trò nhộn
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự việc thay đổi bất ngờ, việc bất ngờ
IDIOMS
 • to get the kick
  • bị đá bị đuổi, bị sa thải
 • more kicks than half-pence
  • bị chửi nhiều được khen ít; bực mình khó chịu nhiều hơn là thích thú
nội động từ
 • đá, đá hậu (ngựa)
 • giật (súng)
 • (+ against, at) chống lại, kháng cự, phản đối, phản kháng; tỏ ý khó chịu với
ngoại động từ
 • đá
 • sút ghi (bàn thắng) (bóng đá)
  • to kick a goal
   sút ghi một bàn thắng
IDIOMS
 • to kick about (around)
  • đá vung, đá lung tung
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) hành hạ, đối xử thô bạo
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) đi lung tung đây đó
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) nghĩ về, bàn luận về
 • to kick back
  • đánh ngược trở lại (maniven ô tô)
  • đá lại; đá (quả bóng) trả lại
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trả lại (của ăn cắp hoặc một phần số tiền do bị ép buộc hay thoả thuận riêng mà phải nhận...)
 • to kick in
  • đá bung (cửa)
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) góp phần, đóng góp
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) chết
 • to kick off
  • đá bật đi
   • to kick off one's shoes
    đá bật giày ra
  • (thể dục,thể thao) bắt đầu ra bóng, bắt đầu ra trận đấu bóng đá
 • to kick out
  • đá ra; tống cổ ra
 • to kick up
  • đá tung lên
   • to kick up dust
    đá tung bụi lên
  • gây nên
   • to kick up a noise
    làm ồn lên
 • to kick against the pricks
  • (nghĩa bóng) kháng cự vô ích chỉ chuốc lấy cái đau đớn vào thân
 • to kick the bucket
  • (xem) bucket
 • to kick one's heels
  • (xem) heel
 • to kick over the traces
  • kháng cự lại, không chịu sự kiềm thúc gò ép
 • to kick somebody upstairs
  • (đùa cợt) đề bạt ai cốt để tống khứ đi
 • to kick up one's heels
  • (xem) heel
Related search result for "kick"
Comments and discussion on the word "kick"