Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
bother
/'bɔðə/
Jump to user comments
danh từ
 • điều bực mình, điều khó chịu, điều buồn bực, điều phiền muộn
 • sự lo lắng
IDIOMS
 • Oh, bother!
  • chà, phiền quá
động từ
 • làm buồn bực, làm phiền, quấy rầy
  • to bother someone with something
   làm phiền ai vì một chuyện gì
 • lo lắng, lo ngại băn khoăn, áy náy
  • to bother [oneself] about something; to bother one's head something
   lo lắng về cái gì
  • don't bother to come, just call me up
   không phiền anh phải đến, cứ gọi dây nói cho tôi là được
 • lời cầu khẩn gớm, đến phiền
  • bother the flies!
   gớm ruồi nhiều quá
Related search result for "bother"
Comments and discussion on the word "bother"