Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
crisp
/krips/
Jump to user comments
tính từ
 • giòn
 • (nghĩa bóng) quả quyết, mạnh mẽ; sinh động, hoạt bát
  • a crisp style
   văn sinh động mạnh mẽ
  • crisp manners
   cử chỉ nhanh nhẹn, hoạt bát
 • quăn tít, xoăn tít
  • crisp hair
   tóc quăn tít
 • mát, làm sảng khoái; làm khoẻ người (không khí)
  • crisp air
   không khí mát lạnh
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) diêm dúa, bảnh bao
ngoại động từ
 • làm giòn, rán giòn (khoai...)
 • uốn quăn tít (tóc)
 • làm nhăn nheo, làm nhăn (vải)
nội động từ
 • giòn (khoai rán...)
 • xoăn tít (tóc)
 • nhăn nheo, nhàu (vải)
Related search result for "crisp"
Comments and discussion on the word "crisp"