Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
sharp
/ʃɑ:p/
Jump to user comments
tính từ
 • sắt, nhọn, bén
  • a sharp knife
   dao sắc
  • a sharp summit
   đỉnh nhọn
 • rõ ràng, rõ rệt, sắc nét
  • sharp distinction
   sự phân biệt rõ ràng
 • thình lình, đột ngột
  • sharp turn
   chỗ ngoặt đột ngột
 • hắc (mùi); chua (rượu); rít the thé (giọng nói); cay nghiệt, độc địa, gay gắt (lời nói); ác liệt (cuộc đấu tranh); dữ dội (sự đau đớn); lạnh buốt (gió...); chói (tia sáng)
 • tinh, thính, thông minh
  • sharp eyes
   mắt tinh
  • sharp ears
   tai thính
  • a sharp child
   đứa trẻ thông minh
 • láu lỉnh, ma mảnh, bất chính
  • sharp practices
   thủ đoạn bất lương
 • nhanh, mạnh
  • to take a sharp walk
   đi bộ rảo bước
 • (ngôn ngữ học) điếc, không kêu
 • (âm nhạc) thăng
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) diện, bảnh, đẹp; đẹp trai
IDIOMS
 • as sharp as a needle
  • thông minh sắc sảo
 • sharp's the word!
  • nhanh lên! chóng lên!
 • to keep a sharp look-out
  • (xem) look-out
danh từ
 • kim khâu mũi thật nhọn
 • (ngôn ngữ học) phụ âm điếc
 • (âm nhạc) nốt thăng; dấu thăng
 • (thông tục) người lừa đảo, người cờ gian bạc lận
 • (đùa cợt) chuyên gia, người thạo (về cái gì)
 • (số nhiều) (nông nghiệp) tấm, hạt tấm
phó từ
 • sắc cạnh, sắc nhọn
 • đúng
  • at six o'clock sharp
   (lúc) đúng sáu giờ
 • thình lình, đột ngột
  • to turn sharp round
   quay lại đột ngột
 • (âm nhạc) cao
  • ti subg sharp
   hát cao
IDIOMS
 • to look sharp
  • (xem) look
Related search result for "sharp"
Comments and discussion on the word "sharp"