Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
gauge
/geidʤ/
Jump to user comments
danh từ
 • máy đo (sức gió, chiều cao của thuỷ triều, lượng nước mưa...)
 • cái đo cỡ (dây...)
 • loại, kiểu, cỡ, tầm, quy mô, khả năng
 • khoảng cách đường ray
 • tiêu chuẩn đánh giá, phương tiện đánh giá (khả năng, tính nết một người)
  • to take the gauge of
   đánh giá (ai)
 • (ngành in) lanhgô điều chỉnh lề
 • cái mấp của thợ mộc (để vạch những đường thẳng song song)
 • (hàng hải) ((thường) gage) hướng đi (của tàu) so với chiều gió
  • to have the weather gauge of
   lợi gió, thuận gió; (nghĩa bóng) lợi thế hơn (ai)
ngoại động từ
 • đo
  • to gauge the rainfall
   đo lượng nước mưa
  • to gauge the contents of a barrel
   đo dung tích của một cái thùng
 • định cỡ, đo cỡ
 • làm cho đúng tiêu chuẩn, làm cho đúng quy cách
 • đánh giá
Related search result for "gauge"
Comments and discussion on the word "gauge"