Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
key
/ki:/
Jump to user comments
danh từ
 • hòn đảo nhỏ
 • bâi cát nông; đá ngần
danh từ
 • chìa khoá
 • khoá (lên dây đàn, dây cót đồng hồ, vặn đinh ốc...)
 • (âm nhạc) khoá; điệu, âm điệu
  • the key of C major
   khoá đô trưởng
  • major key
   điệu trưởng
  • minor key
   điệu thứ
 • (điện học) cái khoá
  • charge and discharge key
   cái khoá phóng nạp
 • phím (đàn pianô); nút bấm (sáo); bấm chữ (máy chữ)
 • (kỹ thuật) mộng gỗ; chốt sắt; cái nêm
 • cái manip ((thường) telegraph key)
 • chìa khoá (của một vấn đề...), bí quyết; giải pháp
  • the key to a mystery
   chìa khoá để khám phá ra một điều bí ẩn
  • the key to a difficulty
   giải pháp cho một khó khăn
 • lời giải đáp (bài tập...), sách giải đáp toán; lời chú dẫn (ở bản đồ)
 • bản dịch theo từng chữ một
 • ý kiến chủ đạo, ý kiến bao trùm
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nguyên tắc cơ bản; khẩu hiệu chính trong một cuộc vận động
 • vị trí cửa ngõ, vị trí then chốt
  • Gibraltar has been called the key to the Mediterranean
   người ta gọi Gi-bran-ta là cửa ngõ của Địa trung hải
 • giọng; cách suy nghĩ, cách diễn đạt
  • to speak in a high key
   nói giọng cao
  • to speak in a low key
   nói giọng trầm
  • all in the same key
   đều đều, đơn điệu
 • (số nhiều) quyền lực của giáo hoàng
  • power of the keys
   quyền lực của giáo hoàng
 • (định ngữ) then chốt, chủ yếu
  • key branch of industry
   ngành công nghiệp then chốt
  • key position
   vị trí then chốt
IDIOMS
 • golden (silver) key
  • tiền đấm mồm, tiền hối lộ
 • to have (get) the key of the street
  • phải ngủ đêm ngoài đường, không cửa không nhà
ngoại động từ
 • khoá lại
 • (kỹ thuật) ((thường) + in, on) chèn, chêm, nêm, đóng chốt
 • ((thường) + up) lên dây (đàn pianô...)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm cho hợp với, làm cho thích ứng với
IDIOMS
 • to key up
  • (nghĩa bóng) khích động, kích thích, cổ vũ, động viên
   • to key up somebody to do something
    động viên ai làm gì
  • nâng cao, tăng cường
   • to key up one's endeavour
    tăng cường nỗ lực
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm căng thẳng tinh thần, làm căng thẳng đầu óc
Related search result for "key"
Comments and discussion on the word "key"