Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
leg
/leg/
Jump to user comments
danh từ
 • chân, cẳng (người, thú...)
 • chân (bàn ghế...)
 • ống (quần, giày...)
 • nhánh com-pa
 • cạnh bên (của tam giác)
 • đoạn (đường đi); chặng; giai đoạn
  • the first leg of a flight
   chặng đầu trong chuyến bay
 • (thể dục,thể thao) ván (trong một hiệp đấu)
 • (từ lóng) kẻ lừa đảo
IDIOMS
 • to be all legs
  • cao lêu đêu, chỉ thấy chân với cẳng
 • to be on one's last legs
  • kiệt sức, sắp chết
 • to feet one's legs
  • (xem) feel
 • to get on one's legs
  • (xem) get
 • to give someone a leg up
  • đỡ ai leo lên, đỡ ai trèo lên
  • giúp đỡ ai vượt qua lúc khó khăn
 • to have the legs of someone
  • đi (chạy) nhanh hơn ai
 • to keep one's legs
  • (xem) keep
 • to make a leg
  • cúi đầu chào
 • not to have a leg to stand on
  • không có lý lẽ gì để bào chữa cho thuyết của mình
 • to pull someone's leg
  • (thông tục) trêu chòng ai, giễu cợt ai
 • to put one's best leg foremost
  • (xem) best
 • to run someone off his legs
  • bắt ai làm việc mệt nhoài, bắt ai làm việc liên miên
 • to shake a leg
  • (thông tục) nhảy, khiêu vũ
 • to show a leg
  • (thông tục) ra khỏi giường
 • to stand on one's own legs
  • tự tin ở mình, sự tự lực, sự tự chủ
 • to take to one's leg
  • chạy đi, bỏ chạy
   • to walk someone off his lefs
    bắt ai đi rạc cả cẳng
ngoại động từ
 • đẩy (thuyền) bằng chân (qua sông đào trong đường hầm)
nội động từ
 • to leg it đi mau, chạy mau
Related words
Related search result for "leg"
Comments and discussion on the word "leg"