Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
pour
/pɔ:/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • rót, đổ, giội, trút
  • to pour coffee into cups
   rót cà phê vào tách
  • river pours itself into the sea
   sông đổ ra biển
  • to pour cold water on someone's enthusiasm
   (nghĩa bóng) giội gáo nước lạnh vào nhiệt tình của ai
 • (nghĩa bóng) thổ lộ, bộc lộ, trút ra
  • to pour one's sorrows into somebody's heart
   thổ lộ hết nỗi buồn với ai
nội động từ
 • đổ, chảy tràn
 • ((thường) + down) mưa như trút
  • it is pouring; it is pouring down; it is pouring with rain
   mưa như trút
IDIOMS
 • to pour forth
  • đổ ra, rót ra, làm chảy tràn ra; chảy tràn ra (nước...)
  • tuôn ra, phun ra (những lời chửi rủa...), trút ra (cơn giận...)
  • toả ra, làm lan ra (hương thơm...)
  • bắn (đạn) như mưa; đổ ra, lũ lượt (đám đông...)
 • to pour in
  • đổ vào, trào vào, đổ dồn về, trào về
   • letters pour in from all quarters
    thư từ khắp nơi dồn về tới tấp
  • lũ lượt đổ về (đám đông)
 • to pour out nh to pour forth to pour oil upon troubled waters
  • (nghĩa bóng) lấy lời lẽ nhẹ nhàng mà khuyên nhủ cho an tâm (mà làm nguôi cơn giận...)
 • it never rains but it pours
  • phúc bất trùng lai hoạ vô đơn chí
danh từ
 • trận mưa như trút
 • mẻ chảy (mẻ gang, thép... chảy ở lò ra)
Related search result for "pour"
Comments and discussion on the word "pour"