Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
reek
/ri:k/
Jump to user comments
danh từ
 • mùi mốc; mùi nồng nặc, mùi thối
  • the reek of tobaco
   mùi thuốc lá nồng nặc
 • không khí hôi thối
 • (thơ ca) (Ê-cốt) khói
 • (từ lóng) tiền
nội động từ
 • toả khói, bốc khói; bốc hơi lên
 • (+ of) sặc mùi, nồng nặc, có mùi hôi thối
  • to reek of alcohol
   sặc mùi rượu
  • to reek of murder
   (nghĩa bóng) sặc mùi giết người
Related search result for "reek"
Comments and discussion on the word "reek"