Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
silly
/'sili/
Jump to user comments
tính từ
 • ngờ nghệch, ngớ ngẩn, khờ dại
  • to say silly things
   nói điều ngớ ngẩn
 • choáng váng, mê mẩn
  • to knock somebody silly
   đánh ai choáng váng
  • to go silly over a woman
   quá say mê một người đàn bà
 • (từ cổ,nghĩa cổ) ngây thơ; đơn giản, giản dị; yếu đuối
IDIOMS
 • the silly season
  • mùa bàn chuyện dớ dẩn (vào tháng 8, tháng 9, lúc báo chí thiếu tin phải bàn chuyện dớ dẩn)
danh từ
 • (thông tục) người ngờ nghệch, người ngớ ngẩn, người khờ dại
Related search result for "silly"
Comments and discussion on the word "silly"