Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
shift
/ʃift/
Jump to user comments
danh từ
 • sự thay đổi vị trí, sự thay đổi tính tình; sự thăng trầm; sự luân phiên
  • shift of crops
   sự luân canh
  • the shifts and changes of life
   sự thăng trầm của cuộc sống
 • ca, kíp
  • to work in shift
   làm theo ca
 • mưu mẹo, phương kế
 • lời thoái thác, lời quanh co, lời nước đôi
 • (địa lý,địa chất) sự trượt nghiêng; tầng trượt nghiêng
 • (ngôn ngữ học) sự thay đổi cách phát âm
 • (âm nhạc) sự thay đổi vị trí bàn tay (trên phím đàn pianô)
 • (thể dục,thể thao) sự di chuyển vị trí (của hàng hậu vệ bóng đá)
 • (từ cổ,nghĩa cổ) sự thay quần áo
 • (từ cổ,nghĩa cổ) áo sơ mi nữ
IDIOMS
 • to be at one's last shift
  • cùng đường
 • to live on shifts
  • sống một cách ám muội
 • to make [a] shift to
  • tìm phương, tính kế, xoay xở (để làm làm gì)
 • to make shift without something
  • đành xoay xở vậy tuy thiếu cái gì
động từ
 • đổi chỗ, dời chỗ, di chuyển; thay
  • to shift one's lodging
   thay đổi chỗ ở
  • to shift the scene
   thay cảnh (trên sân khấu)
  • wind shifts round to the East
   gió chuyển hướng về phía đông
 • ((thường) + off) trút bỏ, trút lên
  • to shift off the responsibility
   trút bỏ trách nhiệm; trút trách nhiệm (cho ai)
 • dùng mưu mẹo, dùng mưu kế, xoay xở; xoay xở để kiếm sống
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) nó quanh co, nói lập lờ, nói nước đôi
 • sang (số) (ô tô)
  • our new car shifts automatically
   chiếc xe ô tô mới của chúng tôi sang số tự động
 • (từ cổ,nghĩa cổ) thay quần áo
IDIOMS
 • to shift one's ground
  • thay đổi ý kiến lập trường (trong cuộc thảo luận)
 • to shift for oneself
  • tự xoay xở lấy
 • to shift and prevaricate
  • nói quanh co lẩn tránh
Related search result for "shift"
Comments and discussion on the word "shift"