Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
sorry
/'sɔri/
Jump to user comments
tính từ
 • lấy làm buồn, lấy làm tiếc, lấy làm phiền
  • I am sorry to hear it
   tôi lấy làm buồn khi nghe tin đó
  • I'm sorry
   tôi rất lấy làm tiếc (ngụ ý xin lỗi...)
  • he will be sorry for this some day
   rồi có ngày nó sẽ phải đau buồn về vấn đề này
  • I felt sorry for him
   tôi thấy tiếc cho nó; tôi cảm thấy đau buồn cho nó, tôi rất thương nó
 • đáng buồn, xấu, tồi tàn, thiểu não
  • a sorry plight
   hoàng cảnh đáng buồn
  • a sorry fellow
   một anh chàng tồi
  • in sorry clothes
   ăn mặt thiểu não
Related search result for "sorry"
Comments and discussion on the word "sorry"