Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
spray
/sprei/
Jump to user comments
danh từ
 • cành nhỏ (có hoa)
  • a spray of peach-tree
   cành đào
 • cành thoa
  • a spray of diamonds
   cành thoa kim cương
 • bụi nước (ở sóng tung lên, hoặc ở bình bơm phun ra...)
 • chất bơm, thuốc bơm (nước hoa, thuốc trừ sâu...)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bình bơm (nước hoa, thuốc trừ sâu...)
 • cái tung ra như bụi nước
  • a spray of fireworks
   pháo hoa tung ra
ngoại động từ
 • bơm, phun (thuốc trừ sâu...)
Related words
Related search result for "spray"
Comments and discussion on the word "spray"