Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
spread
/spred/
Jump to user comments
danh từ
 • sự trải ra, sự căng ra, sự giăng ra
 • sự truyền bá (giáo dục, tư tưởng...)
 • sải cánh (của chim...)
 • chiều rộng, khoảng rộng
 • sự sổ ra (của thân thể)
  • middle-age spread
   sự sổ người ra khi đến tuổi trung niên
 • khăn trải (giường, bàn...)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hai trang báo liền mặt (in một bức ảnh, một bài quảng cáo...); ảnh in suốt trang báo, dòng chữ chạy dài suốt trang báo
 • (thông tục) bữa tiệc linh đình, bữa ăn thịnh soạn
 • (thương nghiệp) lãi sản xuất (mức chênh nhau giữa giá thành và giá bán)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chất phết lên bánh (bơ, mứt...)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự phô trương, sự huênh hoang
ngoại động từ spread
 • trải, căng, giăng ra, bày ra
  • to spread a cloth over a table
   trải khăn lên bàn
  • to spread a banner
   giương cờ, giương biểu ngữ
 • rải, truyền bá
  • to spread a rumour
   truyền một tin đồn
 • kéo dài thời gian (trả tiền...)
  • to spread the payments on the loan over eighteen months
   kéo dài thời gian trả tiền cho vay trong 18 tháng
 • bày (bàn ăn), bày (thức ăn) lên bàn
 • phết
  • to spread butter on a slice of bread
   phết bơ lên một lát bánh mì
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đập bẹt (đầu đinh...)
  • to spread oneself
   (từ lóng) ba hoa, huênh hoang, chưng trổ
nội động từ
 • trải ra, căng ra
  • the field spreads out before us
   cánh đồng trải dài ra trước mặt chúng tôi
 • truyền đi, lan đi, bay đi
  • news spread everywhere
   tin truyền đi khắp nơi
  • fire spreads
   lửa cháy lan
 • tản ra
  • the birds flew up and spread
   chim bay lên rồi tản ra
IDIOMS
 • to spread oneself thin
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ôm đồm nhiều việc quá cùng một lúc
Related search result for "spread"
Comments and discussion on the word "spread"