Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
open
/'oupən/
Jump to user comments
tính từ
 • mở, ngỏ
  • to leave the door open
   bỏ ngõ cửa
  • an open letter
   bức thư ngỏ
  • open eyes
   mắt mở trô trố; (nghĩa bóng) sự tự giác, ý thức đầy đủ
  • open mouth
   mồm há hốc (âm thanh, ngạc nhiên...); mồm toang toác (nói thẳng)
 • mở rộng, không hạn chế; không cấm
  • an open competition
   cuộc thi mở rộng cho mọi người
  • an open season
   mùa săn (cho phép săn không cấm)
 • trần, không có mui che; không gói, không bọc
  • an open carriage
   xe mui trần
 • trống, hở, lộ thiên, thoáng rộng
  • in the open air
   giữa trời, lộ thiên
  • in the open sea
   ở giữa biển khơi
  • an open quarry
   mở đá lộ thiên
  • an open field
   đồng không mông quạnh
 • thông, không bị tắn nghẽn
  • an open road
   đường không bị tắc nghẽn
 • công khai, rõ ràng, ra mắt, không che giấu, ai cũng biết
  • an open secret
   điều bí mật ai cũng biết
  • an open quarrel
   mối bất hoà công khai
  • open contempt
   sự khinh bỉ ra mặt
 • cởi mở, thật tình
  • to be open with somebody
   cởi mở với ai
  • an open countenance
   nét mặt cởi mở ngay thật
 • thưa, có lỗ hổng, có khe hở...
  • open ranks
   hàng thưa
  • in open order
   (quân sự) đứng thanh hàng thưa
 • chưa giải quyết, chưa xong
  • an open questions
   vấn đề còn chưa giải quyết, vấn đề còn đang tranh luận
 • rộng rãi, phóng khoáng, sẵn sàng tiếp thu cái mới, không thành kiến
  • an open mind
   đầu óc rộng râi (sẵn sàng tiếp thu cái mới, không thành kiến)
  • to have an open hand
   hào phóng, rộng rãi
 • còn bỏ trống, chưa ai đảm nhiệm, chưa ai làm...
  • the job is still open
   công việc đó chưa có ai làm
 • không đóng băng
  • the lake is open in May
   về tháng năm hồ không đóng băng
 • không có trong sương giá, dịu, ấm áp
  • an open winter
   một mùa đông không có sương giá
  • open weather
   tiết trời dịu (ấm áp)
 • mở ra cho, có thể bị
  • the only course open to him
   con đường duy nhất mở ra cho hắn, con đường duy nhất hắn có thể theo
  • to be open to many objections
   có thể bị phản đối nhiều
  • open to attack
   có thể bị tấn công
 • (điện học) hở
  • open circuit
   mạch hở
 • (hàng hải) quang đãng, không có sương mù
 • (ngôn ngữ học) mở (âm)
 • (âm nhạc) buông (dây)
IDIOMS
 • to keep open house
  • ai đến cũng tiếp đãi, rất hiếu khách
 • to lay open
  • (xem) lay
 • to welcome with open arms
  • (xem) arm
danh từ
 • chỗ ngoài trời, chỗ thoáng mát, chỗ rộng râi, nơi đồng không mông quạnh
  • in the open
   ở ngoài trời, giữa thanh thiên bạch nhật
 • biên khơi
 • sự công khai
 • chỗ hở, chỗ mở
 • (the open) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cuộc thi (điền kinh, thể dục, thể thao...) tranh giải vô địch toàn quốc tế ((cũng) the National Open)
ngoại động từ
 • mở, bắt đầu, khai mạc
  • to open a business
   bắt đầu kinh doanh
  • to open an account
   mở tài khoản
  • to open fire
   bắt đầu bắn, nổ súng
  • to open a shop
   mở cửa hàng
  • to open a road
   mở đường giao thông
  • to open the mind
   mở rộng trí óc
  • to open a prospect
   mở ra một cái nhìn, mở ra một triển vọng
  • to open Parliament
   khai mạc nghị viện
 • thổ lộ
  • to open one's heart to someone
   thổ lộ tâm tình với ai
 • (hàng hải) nhìn thấy, trông thấy
nội động từ
 • mở cửa
  • the shop opens at 8 a.m
   cửa hàng mở cửa từ lúc 8 giờ sáng
 • mở ra, trông ra
  • the room opens on to a lawn
   buồng trông ra bãi cỏ
 • bắt đầu, khai mạc
  • the discussion opens upon the economic question
   cuộc thảo luận bắt đầu nói về vấn đề kinh tế
  • the meeting opened yesterday
   buổi họp khai mạc hôm qua
 • huồm poảy khyếm bắt đầu nói (người)
 • nở
 • trông thấy rõ
  • the habour light opened
   đến ở hải cảng đã trông thấy rõ
IDIOMS
 • to open out
  • phơi bày ra, mở ra, mở rộng ra, trải ra
  • bộc lộ ra, thổ lộ tâm tình
 • to open up
  • mở ra, trải ra
  • làm cho có thể đến được, làm nhìn thấy được
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bắt đầu
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bắt đầu nổ súng, bắt đầu tấn công
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khai ra (điều bí mật)
 • to open bowels
  • làm cho ai đi ngoài được, làm cho nhuận tràng
 • tom open a debate
  • phát biểu đầu tiên trong một cuộc tranh luận
 • to open the door to
  • (xem) door
 • to open one's eyes
  • mở to mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên
 • to open someone's eyes
  • làm cho ai trố mắt ra; làm cho ai sáng mắt ra
 • to open one's shoulders
  • đứng ở tư thế sắp đánh một cú bên phải (crickê)
Related search result for "open"
Comments and discussion on the word "open"