Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
waste
/weist/
Jump to user comments
tính từ
 • bỏ hoang, hoang vu (đất)
  • waste land
   đất hoang
  • to lie waste
   để hoang; bị bỏ hoang
 • bị tàn phá
  • to lay waste
   tàn phá
 • bỏ đi, vô giá trị, không dùng nữa, bị thải đi
  • waste gas; waste steam
   khí thừa
  • waste paper
   giấy lộn, giấy vứt đi
  • waste water
   nước thải, nước bẩn đổ đi
 • vô vị, buồn tẻ
  • the waste periods of history
   những thời kỳ vô vị của lịch sử
danh từ
 • sa mạc; vùng hoang vu, đất hoang
  • the wastes of the Sahara
   sa mạc Xa-ha-ra
 • rác rưởi; thức ăn thừa
 • (kỹ thuật) vật thải ra, vật vô giá trị không dùng nữa
  • printing waste
   giấy in còn lại; giấy vụn sau khi đóng sách
 • sự phung phí, sự lãng phí; sự hao phí
  • it's a sheer waste of time
   thật chỉ phí thì giờ
  • to run (go) to waste
   uổng phí đi
  • to prevent a waste of gas
   để ngăn ngừa sự hao phí hơi đốt
ngoại động từ
 • lãng phí
  • to waste one's time
   lãng phí thì giờ
  • to waste one's words
   nói uổng lời
  • waste not, want not
   không phung phí thì không túng thiếu
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bỏ qua, để lỡ
  • to waste one's chance
   để lỡ cơ hội
 • bỏ hoang (đất đai)
 • tàn phá
 • làm hao mòn dần
  • a wasting disease
   một bệnh làm hao mòn sức khoẻ
 • (pháp lý) làm hư hỏng, làm mất phẩm chất (của vật gì)
nội động từ
 • lãng phí, uổng phí
  • don't let water waste
   đừng để nước chảy phí đi
 • hao mòn
  • to waste away
   gầy mòn ốm yếu đi
 • (từ cổ,nghĩa cổ) trôi qua (ngày, tháng...)
  • the day wastes
   ngày trôi qua
Related search result for "waste"
Comments and discussion on the word "waste"