Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
wild
/waild/
Jump to user comments
tính từ
 • dại, hoang (ở) rừng
  • wild grass
   cỏ dại
  • to grow wild
   mọc hoang (cây)
  • wild beasts
   d thú, thú rừng
  • wild bird
   chim rừng
 • chưa thuần; chưa dạn người (thú, chim)
 • man rợ, man di, chưa văn minh
  • wild tribes
   bộ lạc man rợ
 • hoang vu, không người ở
  • wild country
   xứ hoang vu
 • dữ dội, b o táp
  • wild wind
   gió dữ dội
  • wild day
   ngày b o táp
 • rối, lộn xộn, lung tung
  • wild hair
   tóc rối, tóc bù xù
  • wild confusion
   sự rối loạn lung tung
 • điên, điên cuồng, nhiệt liệt
  • wild with anger
   tức điên
  • to drive someone wild
   chọc tức ai
  • wild laughter
   cái cười như điên
  • to be wild to do something
   điên lên muốn làm việc gì
 • ngông cuồng, rồ dại, liều mạng, thiếu đắn đo suy nghĩ, bừa b i
  • wild opinions
   những ý kiến ngông cuồng rồ dại
 • tự do, bừa b i, phóng túng, lêu lổng
  • a wild life
   cuộc đời phóng túng; lối sống phóng đ ng
phó từ
 • vu v, bừa b i, lung tung
  • to shoot wild
   bắn lung tung
  • to talk wild
   nói lung tung bừa b i
danh từ
 • vùng hoang vu
Related search result for "wild"
Comments and discussion on the word "wild"