Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
rot
/rɔt/
Jump to user comments
danh từ
 • sự mục nát, sự thối rữa
 • (từ lóng) chuyện vớ vẩn, chuyện dại dột ((cũng) tommy rot)
  • don't talk rot!
   đừng có nói vớ vẩn!
 • ((thường) the rot) bệnh sán lá gan (ở cừu)
 • một loạt những thất bại (trong môn crickê, trong chiến tranh...)
  • a rot set in
   bắt đầu một loạt những thất bại
 • tình trạng phiền toái khó chịu
nội động từ
 • mục rữa
 • nói đùa, nói bỡn; chòng ghẹo, trêu tức; nói mỉa
 • chết mòn, kiệt quệ dần
  • to be left to rot in goal
   bị ngồi tù đến chết dần chết mòn
ngoại động từ
 • làm cho mục nát
 • (từ lóng) làm hỏng, làm đảo lộn (kế hoạch...)
 • nói dối, lừa phỉnh (ai)
IDIOMS
 • to rot about
  • lơ vơ lẩn vẩn lãng phí thì giờ
 • to rot away
  • chết dần chết mòn
 • to rot off
  • tàn héo, tàn tạ
Related search result for "rot"
Comments and discussion on the word "rot"