Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
wise
/waiz/
Jump to user comments
tính từ
 • khôn, khôn ngoan
 • có kinh nghiệm, từng tri, hiểu biết, lịch duyệt
  • to grow wiser
   có nhiều kinh nghiệm hn
  • with a wise wink of the eye
   với cái nháy mắt hiểu biết
  • to get wise to
   hiểu, nhận thức được
  • he came away none the wiser (as wise as he went)
   no cũng chẳng biết gì hn trước
 • thông thạo
  • to look wise
   có vẻ thông thạo
 • uyên bác
  • a wise man
   một người uyên bán
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) láu, ma lanh, tài xoay
  • wise guy
   người tài xoay
IDIOMS
 • to put wise
  • (xem) put
 • where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise
  • (xem) ignorance
 • wise after the event
  • khôn ra thì chậm mất rồi
nội động từ
 • (+ up) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bạo dạn hn, mạnh dạn hn
 • tỉnh ngộ, biết lầm, khôn ra hn
danh từ
 • (từ cổ,nghĩa cổ) cách, lối
  • in solemn wise
   một cách long trọng
  • in any wise
   dù bằng cách nào
  • in no wise
   không có cách nào
Related search result for "wise"
Comments and discussion on the word "wise"