Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
fresh
/freʃ/
Jump to user comments
tính từ
 • tươi (hoa, trứng, sữa, cá, thịt...)
 • tươi tắn, mơn mởn
  • fresh paint
   sơn còn ướt
 • còn rõ rệt, chưa phai mờ
  • fresh memories
   những kỷ niệm chưa phai mờ
 • trong sạch, tươi mát, mát mẻ (không khí...)
  • first fresh dreams
   những giấc mơ đầu tươi mát
 • mới
  • to begin a fresh chapter
   bắt đầu một chương mới
  • fresh news
   tin mới
 • vừa mới tới, vừa mới ra; non nớt, ít kinh nghiệm
  • a fresh hand
   một anh chàng thiếu kinh nghiệm
 • không mặn, không chát (bơ...); ngọt (nước)
  • fresh water
   nước ngọt
 • khoẻ khắn, sảng khoái, khoẻ mạnh, lanh lợi
  • as fresh as paint
   rất khoẻ
  • to feel fresh after six sets of ping-pong
   cảm thấy khoẻ khoắn sau khi chơi sáu ván bóng bàn
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) hỗn xược, xấc láo, sỗ sàng
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) ngà ngà say, chếnh choáng
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vừa mới có sữa (bò cái sau khi đẻ)
phó từ
 • mới
  • fresh from school
   vừa mới tốt nghiệp ở trường ra
danh từ
 • lúc tươi mát, lúc mát mẻ
  • in the fresh of the morning
   vào lúc tươi mát của buổi sáng
 • dòng nước trong mát
Related search result for "fresh"
Comments and discussion on the word "fresh"