Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
lie
/lai/
Jump to user comments
danh từ
 • sự nói dối, sự nói láo, sự nói điêu, sự dối trá; sự lừa dối, sự lừa gạt
  • to give someone the lie
   buộc tội ai là dối trá
  • a white lie
   lời nói dối vô tội
 • điều tin tưởng sai lầm; ước lệ sai lầm
  • to worship a lie
   sùng bái một cái sai lầm
  • to maintain a lie
   duy trì một ước lệ sai lầm
IDIOMS
 • to act a lie
  • lừa dối bằng hành động
 • to give a lie to
  • chứng minh là sai; đập tan (luận điệu)
động từ
 • nói dối; lừa dối
nội động từ lay, lain
 • nằm, nằm nghỉ
  • the ship is lying at the port
   con tàu thả neo nằm ở bên cảng
  • the valley lies at our feet
   thung lũng nằm ở dưới chân chúng tôi
 • (pháp lý) được coi là hợp lệ, được coi là hợp pháp, được pháp luật chấp nhận
  • the appeal does not lie
   sự chống án không hợp lệ
IDIOMS
 • to lie back
  • ngả mình (nghỉ ngơi)
 • to lie by
  • nằm bên, ở bên cạnh
  • để dự trữ, để dành dụm; để đó chưa dùng đến
 • to lie down
  • nằm nghỉ
  • chịu khuất phục
 • to lie in
  • sinh nở, ở cữ
 • to lie off
  • (hàng hải) nằm cách xa (bờ hoặc tàu khác)
 • to lie on (upon)
  • thuộc trách nhiệm (của ai)
 • to lie out
  • ngủ đêm ngoài trời
 • to lie over
  • hoãn
 • to lie under
  • chịu
 • to lie up
  • đi nằm nghỉ; nằm bẹp ở giường (trong phòng) (vì ốm)
  • rút về một nơi kín đáo; ở một nơi kín đáo
  • (hàng hải) về nằm ở xưởng sửa chữa; bị loại ra không dùng được nữa
 • to lie with
  • là việc của, là quyền của
  • ngủ với, ăn nằm với (ai)
 • to lie [heavy] at someone's heart
  • (xem) heart
 • to lie down under an insult
  • cam chịu lời chửi
 • to lie in one
  • trong phạm vi quyền lợi, trong phạm vi khả năng
 • to lie in wait for
  • (xem) wait
 • to lie on the bed one has made
  • (tục ngữ) mình làm mình chịu
 • to lie out of one's money
  • không được người ta trả tiền cho mình
 • to do all that lies in one's power
  • làm hết sức mình
 • to find out how the land lies
  • xem sự thể ra sao, xem tình hình ra sao
 • to know where one's interest lie
  • biết rõ lợi cho mình ở đâu
danh từ
 • tình hình, sự thể, sự tình, tình thế, cục diện; hướng
 • nơi ẩn (của thú, chim, cá...)
IDIOMS
 • lie of the land
  • sự thể
   • I want to know the lie of the land
    tôi muốn biết sự thể ra sao
Related search result for "lie"
Comments and discussion on the word "lie"