Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
beam
/bi:m/
Jump to user comments
danh từ
 • (kiến trúc) xà, rầm
 • đòn, cán (cân); bắp (cây); trục cuốn chỉ (máy dệt); gạc chính (sừng hươu)
 • (kỹ thuật) đòn cân bằng; con lắc
 • (hàng hải) sườn ngang của sàn tàu; sống neo
 • tín hiệu rađiô (cho máy bay)
 • tầm xa (của loa phóng thanh)
 • tia; chùm (ánh sáng)
  • electron beam
   chùm electron
  • sun beam
   tia mặt trời, tia nắng
 • (nghĩa bóng) vẻ tươi cười rạng rỡ
IDIOMS
 • to kick the beam
  • nhẹ hơn, nhẹ bỗng lên (cán cân)
  • bị thua
 • on the port beam
  • (hàng hải) bên trái tàu
 • on the starboard beam
  • (hàng hải) bên phải tàu
động từ
 • chiếu rọi (tia sáng)
 • rạng rỡ, tươi cười
 • xác định của vị trí máy bay qua hệ thống rađa
 • rađiô phát đi (buổi phát thanh...)
Related search result for "beam"
Comments and discussion on the word "beam"