Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
glow
/glou/
Jump to user comments
danh từ
 • ánh sáng rực rỡ
  • the red glow of the setting sun
   ánh sáng đỏ rực của mặt trời lặn
 • sức nóng rực
  • summer's scorching glow
   cái nóng như thiểu như đốt của mùa hè
 • nét ửng đỏ (vì then, vì ngồi cạnh lửa...); nước da hồng hào, sắc đỏ hây hây (khoẻ mạnh)
  • to be in a glow; to be all of a glow
   đỏ bừng mặt, thẹn đỏ mặt
 • cảm giác âm ấm (khắp mình)
  • to be in a nice glow; to feet a nice glow
   cảm thấy trong người âm ấm dễ chịu (sau khi tập thể dục...)
 • (nghĩa bóng) sự hăng hái, sự sôi nổi nhiệt tình
  • the glow of youth
   nhiệt tình của tuổi trẻ
 • (vật lý) sự phát sáng; lớp sáng
  • positive glow
   lớp sáng anôt
  • the negative glow
   lớp sáng catôt
nội động từ
 • rực sáng, bừng sáng
 • nóng rực
 • đỏ bừng (mặt vì thẹn), bừng bừng, nóng bừng, rực lên
  • face glowed with anger
   nét mặt bừng bừng giận dữ
 • rực rỡ (màu sắc)
 • cảm thấy âm ấm (trong mình)
Related search result for "glow"
Comments and discussion on the word "glow"