Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
shine
/ʃain/
Jump to user comments
danh từ
 • ánh sáng, ánh nắng
  • it's rain and shine together
   trời vừa mưa vừa nắng
  • rain or shine
   dù mưa hay nắng
 • nước bóng
  • to put a good shine on boots
   đánh đôi giầy ống bóng lộn
 • (từ lóng) sự cãi nhau; sự huyên náo; sự chấn động dư luận
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) trò chơi khăm, trò chơi xỏ
IDIOMS
 • to take a shine to something
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) thích, mê cái gì
 • to take the shine out of something
  • làm mất phấn (mất bóng) một thứ gì
  • vượt hẳn cái gì, làm lu mờ cái gì
động từ shone
 • chiếc sáng, toả sáng, soi sáng
  • the sun shines bright
   mặt trời chiếu sáng
 • sáng, bóng
  • face shines with soap
   mặt bóng nhẫy xà phòng
  • face shines with joy
   mặt hớn hỡ vui mừng
 • giỏi, cừ; trội
  • to shine in conversation
   nói chuyện giỏi; nói chuyện có duyên
 • (thông tục) đánh bóng (giày dép, đồ đồng...)
IDIOMS
 • to shine up to
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) làm thân với
Related search result for "shine"
Comments and discussion on the word "shine"