Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
bed
/bed/
Jump to user comments
danh từ
 • cái giường
  • a single bed
   giường một (người)
  • a double bed
   giường đôi
 • nền
  • the machine rests on a bed of concrete
   cái máy được đặt trên một nền bê tông
 • lòng (sông...)
 • lớp
  • a bed of clay
   một lớp đất sét
 • (thơ ca) nấm mồ
  • the bed of honour
   nấm mồ liệt sĩ
 • (pháp lý) hôn nhân; vợ chồng
  • a child of the second bed
   đứa con của người vợ (chồng) sau
IDIOMS
 • as you make your bed so you must lie upon it
  • (tục ngữ) mình làm mình chịu
 • bed and board
  • sự tiếp đãi
  • quan hệ vợ chồng
 • a bed of roses (down, flowers)
  • luống hoa hồng
  • đời sống sung túc dễ dàng
 • bed of sickness
  • tình trạng bệnh hoạn tàn tật
 • bed of thorns
  • luống gai
  • hoàn cảnh khó khăn; bước đường đầy chông gai
 • to be brought to bed
  • sinh
   • she was brought to bed of a son
    bà ta sinh một cháu trai
 • to die in one's bed
  • chết bệnh, chết già
 • to get out of bed on the wrong side
  • càu nhàu, bực dọc, cáu kỉnh, không vui
 • go to bed!
  • (từ lóng) thôi đừng nói nữa!, im cái mồm đi!, thôi đi!
 • to go to bed in one's boots
  • đuộc suỳ 5, say không biết trời đất gì cả
 • to go to bed with the lamb and rise with the lark
  • đi ngủ sớm, trở dậy sớm; đi ngủ từ lúc gà lên chuồng; trở dậy từ lúc gà gáy
 • to keep (take to) one's bed
  • bị ốm nằm liệt giường
 • the narrow bed
  • (xem) narrow
ngoại động từ
 • xây vào, đặt vào, gắn vào, vùi vào, chôn vào
  • bricks are bed ded in mortar
   gạch xây lẫn vào trong vữa
  • the bullet bedded itself in the wall
   viên đạn gắn ngập vào trong tường
 • (thường) + out trồng (cây con, cây ươm)
  • to bed out some young cabbage plants
   trồng mấy cây cải con
 • (thường) + down rải ổ cho ngựa nằm
 • (thơ ca); (từ cổ,nghĩa cổ) đặt vào giường, cho đi ngủ
nội động từ
 • (địa lý,địa chất) thành tầng, thành lớp
 • chìm ngập, bị sa lầy
 • (từ cổ,nghĩa cổ) đi ngủ
Related search result for "bed"
Comments and discussion on the word "bed"