Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
bloom
/blu:m/
Jump to user comments
danh từ
 • hoa
 • sự ra hoa
  • in bloom
   đang ra hoa
 • (nghĩa bóng) tuổi thanh xuân; thời kỳ rực rỡ, thời kỳ tươi đẹp nhất
  • in the full bloom of youth
   trong lúc tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất
 • phấn (ở vỏ quả)
 • sắc hồng hào khoẻ mạnh; vẻ tươi
  • to take the bloom off
   làm mất tươi
nội động từ
 • có hoa, ra hoa, nở hoa
 • (nghĩa bóng) ở thời kỳ rực rỡ, ở thời kỳ tươi đẹp nhất
danh từ
 • (kỹ thuật) thỏi đúc (sắt thép)
ngoại động từ
 • (kỹ thuật) đúc (sắt thép) thành thỏi
Related search result for "bloom"
Comments and discussion on the word "bloom"