Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
brisk
/brisk/
Jump to user comments
tính từ
 • nhanh, nhanh nhẩu, nhanh nhẹn; lanh lợi
  • brisk pace
   bước đi nhanh nhẹn
 • hoạt động, phát đạt
  • trade is brisk
   buôn bán phát đạt
 • nổi bọt lóng lánh (rượu sâm banh); sủi bọt (bia)
 • trong lành, mát mẻ (không khí)
 • lồng lộng (gió)
ngoại động từ
 • làm hoạt động lên, làm sôi nổi lên, làm phấn khởi lên, làm vui lên
  • to brisk someone up
   làm cho ai phấn khởi (vui) lên
nội động từ
 • to brisk up phấn khởi lên, vui lên
IDIOMS
 • to brisk up a fire
  • khêu ngọn lửa
Related search result for "brisk"
Comments and discussion on the word "brisk"