Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
brush
/brʌʃ/
Jump to user comments
danh từ
 • bàn chải
 • sự chải
  • to give one's clothes a good brush
   chải quần áo sạch sẽ
 • bút lông (vẽ)
  • the brush
   nghệ thuật vẽ; nét bút của hoạ sĩ, hoạ sĩ
 • đuôi chồn
 • bụi cây
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cành cây bó thành bó
 • (quân sự) cuộc chạm trán chớp nhoáng
  • a brush with the enemy
   cuộc chạm trán chớp nhoáng với quân thù
 • (điện học) cái chổi
  • carbon brush
   chổi than
ngoại động từ
 • chải, quét
  • to brush one's hair
   chải tóc
 • vẽ lên (giấy, lụa...)
 • chạm qua, lướt qua (vật gì)
nội động từ
 • chạm nhẹ phải, lướt phải
  • to brush against somebody
   đi chạm nhẹ phải ai
IDIOMS
 • to brush aside
  • (nghĩa bóng) bỏ qua, phớt qua (một vấn đề gì)
 • to brush away
  • phủi đi, phẩy đi, chải đi
  • (nghĩa bóng) (như) to brush aside
 • to brush off
  • gạt bỏ, khử bỏ, phủi sạch đi
  • chạy trốn thật nhanh
 • to brush over
  • chải, phủi (bụi) bằng bàn chải
  • quét (vôi, sơn...) lên
  • chạm nhẹ phải, lướt phải
 • to brush up
  • đánh bóng (bằng bàn chải)
  • ôn lại, xem lại
Related search result for "brush"
Comments and discussion on the word "brush"