Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
crown
/kraun/
Jump to user comments
danh từ
 • mũ miện; vua, ngôi vua
  • to wear the crown
   làm vua
  • to come to the crown
   lên ngôi vua
 • vòng hoa, vòng lá (đội trên đầu); (nghĩa bóng) phần thưởng
  • the crown of victory
   vòng hoa chiến thắng
 • đỉnh, ngọn, chóp, chỏm (núi, cây, mũ...)
 • đỉnh đầu; đầu
  • from crown to toe
   từ đầu đến chân
 • đỉnh cao nhất, sự tột cùng (của hạnh phúc...)
 • đồng curon (tiền Anh, bằng 5 silinh)
 • thân răng
 • khổ giấy 15 x 20
IDIOMS
 • Crown prince
  • thái tử
 • no cross no crown
  • (tục ngữ) có khổ rồi mới có sướng; có gian khổ mới có vinh quang
ngoại động từ
 • đội mũ miện; tôn lên làm vua
  • to be crowned [king]
   được tôn lên làm vua
 • thưởng, ban thưởng, tặng thưởng; mang vinh dự cho
  • to be crowned with victory
   chiến thắng huy hoàng
  • to be crowned with success
   thành công rực rỡ
  • to be crowned with glory
   được hưởng vinh quang
 • đặt lên đỉnh, bao quanh ở đỉnh
  • the hill is crowned with a wood
   đồi có một cánh rừng bao quanh ở đỉnh
 • làm cho hoàn hảo
 • bịt (răng, bằng vàng, bạc...)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) giáng cho một cú vào đầu (ai)
 • (đánh cờ) nâng (một quân cờ đam) len thành con đam
IDIOMS
 • to crown all
  • lại thêm nữa là, cuối cùng lại thêm
 • to crown one's misfortunes
  • lại khổ thêm nữa là, cuối cùng lại khổ nữa là
 • crowned heads
  • bọn vua chúa
Related search result for "crown"
Comments and discussion on the word "crown"