Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
lean
/li:n/
Jump to user comments
danh từ
 • độ nghiêng, độ dốc
 • chỗ nạc
tính từ
 • gầy còm
 • nạc, không dính mỡ (thịt)
 • đói kém, mất mùa
  • a lean year
   một năm đói kém, một năm mất mùa
 • không bổ (thức ăn); gầy (than, quặng...); không lợi lộc gì (việc làm)
ngoại động từ leaned, leant
 • dựa, tựa, chống
nội động từ
 • nghiêng đi
 • (+ back, forward, out, over) cúi, ngả người
  • to lean forward
   ngả người về phía trước
 • (+ against, on, upon) dựa, tựa, chống
  • to lean against the wall
   dựa vào tường
 • ỷ vào, dựa vào; (quân sự) dựa vào sự yểm hộ bên sườn của (một đạo quân...)
  • to lean on someone's help
   dựa vào sự giúp đỡ của ai
 • (+ to, towards) nghiêng về, thiên về
  • to lean towards communism
   thiên về chủ nghĩa cộng sản
Related words
Related search result for "lean"
Comments and discussion on the word "lean"