Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
thin
/θin/
Jump to user comments
tính từ
 • mỏng, mảnh
  • a thin sheet of paper
   tờ giấy mỏng
  • a thin piece of string
   sợi dây mảnh
 • gầy gò, mảnh dẻ, mảnh khảnh
  • as thin as a lath
   gầy như cái que
 • loãng
  • thin porridge
   cháo loãng
  • thin wine
   rượu nhẹ, rượu pha loãng
  • thin air
   không khí loãng
 • thưa, thưa thớt, lơ thơ
  • thin hair
   tóc thưa
  • thin audience
   thính giả thưa thớt
 • nhỏ, nhỏ hẹp, yếu ớt
  • a thin voice
   giọng nói nhỏ nhẹ
 • mong manh; nghèo nàn
  • a thin excuse
   một lý do cáo lỗi mong manh không vững
  • a thin story
   một câu chuyện nghèo nàn
 • (từ lóng) khó chịu, buồn chán
  • to have a thin time
   buồn bực, chán
ngoại động từ
 • làm cho mỏng, làm cho mảnh
 • làm gầy đi, làm gầy bớt
 • làm loãng, pha loãng
 • làm thưa, làm giảm bớt, tỉa bớt
  • to thin out the leaves
   tỉa bớt lá
nội động từ
 • mỏng ra, mảnh đi
 • gầy đi
 • loãng ra
 • thưa bớt đi, thưa thớt
Related search result for "thin"
Comments and discussion on the word "thin"