Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
high
/hai/
Jump to user comments
tính từ
 • cao
  • high mountain
   núi cao
  • high flight
   sự bay cao
  • high price
   giá cao
  • high speed
   tốc độ cao
  • high voice
   giọng cao
  • to have a high opinion of
   đánh giá cao
 • cao giá, đắt
  • corn is high
   lúa gạo đắt
 • lớn, trọng; tối cao, cao cấp; thượng, trên
  • high road
   đường cái
  • high crime
   trọng tội, tội lớn
  • High Court
   toà án tối cao
  • high antiquity
   thượng cổ
  • higher mathematics
   toán cao cấp
  • the higher classes
   tầng lớp thượng lưu, tầng lớp trên
  • the higher middle class
   tiểu tư sản lớp trên
 • cao quý, cao thượng, cao cả
  • high thoughts
   tư tưởng cao cả
 • mạnh, dữ dội, mãnh liệt, giận dữ
  • high wind
   gió mạnh
  • high fever
   sốt dữ dội, sốt cao
  • high words
   lời nói nặng
 • sang trọng, xa hoa
  • high living
   lối sống sang trọng xa hoa
  • high feeding
   sự ăn uống sang trọng
 • kiêu kỳ, kiêu căng, hách dịch
  • high look
   vẻ kiêu kỳ
  • high and mighty
   vô cùng kiêu ngạo
 • vui vẻ phấn khởi; hăng hái; dũng cảm
  • in high spirits
   vui vẻ phấn khới, phấn chấn
  • high spirit
   tinh thần dũng cảm
 • cực đoan
  • a high Tory
   đảng viên Bảo thủ cực đoan (ở Anh)
 • hơi có mùi (thối), hơi ôi
  • high game
   thịt thú săn để đã có hơi có mùi
  • high meat
   thịt hơi ôi
 • đúng giữa; đến lúc
  • high noon
   đúng giữa trưa
  • high summer
   đúng giữa mùa hạ
  • it's high time to go
   đã đến lúc phải đi, không thì muộn
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (+ on) ngà ngà say
IDIOMS
 • to mount (be on, get on, ride) the high horse
  • (xem) horse
 • high and dry
  • bị mắc cạn (tàu thuỷ)
  • (nghĩa bóng) xa rời thực tế, không biết gì đến việc xung quanh (người)
 • on the high ropes
  • (xem) rope
 • the Most High
  • Thượng đế
 • with a high hand
  • (xem) hand
phó từ
 • cao, ở mức độ cao
  • to soar high in the sky
   bay vút lên cao trong bầu trời
  • to sing high
   hát cao giọng
  • prices run high
   giá cả lên cao
 • lớn
  • to plwy high
   (đánh bài) đánh lớn; đánh những quân bài cao
 • mạnh mẽ, dữ dội, mãnh liệt; giận dữ
  • the wind blows high
   gió thổi mạnh
  • words run high
   lời lẽ trở nên giận dữ
 • sang trọng, xa hoa
  • to live high
   sống sang trọng xa hoa
danh từ
 • độ cao; điểm cao
 • quân bài cao nhất (đánh ra hay rút được)
 • nơi cao, trời cao
  • on high
   ở trên cao, ở trên trời
Related search result for "high"
Comments and discussion on the word "high"