Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
joint
/dʤɔint/
Jump to user comments
danh từ
 • chỗ nối, mối nối, đầu nối
 • (giải phẫu) khớp (xương)
  • out of joint
   trật khớp, sai khớp; (nghĩa bóng) trục trặc, không ăn khớp, lộn bậy lung tung
 • (thực vật học) mấu, đốt
 • (địa lý,ddịa chất) khe nứt, thớ nứt (ở khối đá...)
 • súc thịt (pha ra)
 • (kỹ thuật) mối hàn, mối nối, mối ghép; khớp nối, bản lề
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) ổ lưu manh, ổ gái điếm lén lút, tiệm lén hút; hắc điếm
IDIOMS
 • to put someone's nese out of joint
  • (xem) nose
tính từ
 • chung (giữa hai hay nhiều người)
  • joint efforts
   cố gắng chung (của hai hay nhiều người)
  • a joint communiqué
   thông cáo chung
  • during their joint lives
   (pháp lý) trong khi cả hai người (tất cả) đều còn sống
ngoại động từ
 • nối lại bằng đoạn nối, ghép lại bằng đoạn nối
 • cắt tại những đoạn nối; chia ra từng đoạn
 • trát vữa vào khe nối của (tường...)
 • bào cạnh (tấm ván) để ghép
Related search result for "joint"
Comments and discussion on the word "joint"