Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
queer
/kwiə/
Jump to user comments
tính từ
 • lạ lùng, kỳ quặc
 • khả nghi, đáng ngờ
  • there's something queer about him
   hắn ta có vẻ khả nghi
 • khó ở, khó chịu, chóng mặt
  • to feel queer
   cảm thấy khó chịu
  • to be queer
   (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bị ốm
 • (từ lóng) say rượu
 • giả (tiền)
  • queer money
   tiền giả
 • tình dục đồng giới
IDIOMS
 • to be in Queen street
  • (từ lóng) mắc nợ; gặp lúc khó khăn; gặp việc rầy rà
danh từ
 • người tình dục đồng giới
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tiền giả
ngoại động từ
 • (từ lóng) làm hại, làm hỏng
  • to queer someone's plan
   làm hỏng kế hoạch của ai
  • to queer the pitch for somebody
   chơi xỏ ai; phỗng tay trên ai
 • làm cho cảm thấy khó chịu
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đẩy vào một tình thế lúng túng bất lợi
Related search result for "queer"
Comments and discussion on the word "queer"