Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
cross
/krɔs/
Jump to user comments
danh từ
 • cây thánh giá; dấu chữ thập (làm bằng tay phải để cầu khẩn hoặc tỏ vẻ thành kính đối với Chúa); đài thập ác (đài kỷ niệm trên có chữ thập)
 • đạo Cơ-đốc
  • to follow the cross
   theo đạo Cơ-đốc
 • dấu chữ thập, hình chữ thập
  • to make a cross
   đánh dấu chữ thập
 • dấu gạch ngang ở chữ cái (như ở chữ đ, t)
 • nỗi đau khổ, nỗi thống khổ; bước thử thách; sự gian nan
  • to bear one's cross
   chịu đựng đau khổ
 • bội tính
  • the Military Cross
   bội tinh chiến công
 • sự tạp giao; vật lai giống
  • a mule is a cross between a horse and an ass
   la là vật lai giống giữa ngựa và lừa
 • sự pha tạp
 • (từ lóng) sự gian lận, sự lừa đảo, sự ăn cắp
IDIOMS
 • the Cross
  • cây thánh giá của Đức Chúa
 • the Cross of the Legion of Honour
  • Bắc đẩu bội tinh hạng năm
 • the Red Cross
  • hội chữ thập đỏ
 • to make one's cross
  • đánh dấu chữ thập thay cho chữ ký (đối với người không biết viết)
tính từ
 • chéo nhau, vắt ngang
  • cross lines
   đường chéo nhau
 • (thông tục) bực mình, cáu, gắt
  • to be cross with someone
   cáu với ai
 • đối, trái ngược, ngược lại
  • two cross winds
   hai luồng giá trái ngược
 • lai, lai giống
  • a cross breed
   giống lai
 • (từ lóng) bất lương, man trá; kiếm được bằng những thủ đoạn bất lương
IDIOMS
 • as cross as two sticks
  • tức điên lên
ngoại động từ
 • qua, đi qua, vượt, đi ngang qua; đưa (ai cái gì...) đi ngang qua
  • to cross the sea
   vượt biên
 • gạch ngang, gạch chéo, xoá
  • to cross a cheque
   gạch chéo tờ séc
 • đặt chéo nhau, bắt chéo
  • to cross one's legs
   bắt chéo chân
 • gặp mặt, cham mặt (một người ở ngoài đường)
 • cưỡi (ngựa)
 • viết đè lên (một chữ, một trang đã viết)
 • cản trở, gây trở ngại
  • to cross someone
   cản trở ai
  • to cross a plan
   gây trở ngại cho một kế hoạch
 • tạp giao, lai giống (động vật)
  • to cross a horse with an ass
   lai giống ngựa với lừa
nội động từ
 • vượt qua, đi qua
 • gặp nhau, giao nhau, chéo ngang, chéo nhau
  • the two roads cross
   hai con đường gặp nhau
IDIOMS
 • to cross off (out)
  • gạch đi, xoá đi
 • to cross over
  • đi qua, vượt qua, vượt, ngang qua
  • tạp giao, lai giống
 • to cross oneself
  • (tôn giáo) làm dấu chữ thập
 • to cross one's fingers; to keep one's fingers crossed
  • móc ngón tay vào nhau để cầu may
  • làm dấu thánh giá
 • to cross one's mind
  • chợt nảy ra trong óc
 • to cross someone's hand with a piece of money
  • cho người nào tiền, thưởng tiền người nào
 • to cross someone's path
  • gặp ai
  • ngáng trở kế hoạch của ai
 • to cross the Styx
  • (xem) Styx
 • to cross swords
  • (xem) sword
Related search result for "cross"
Comments and discussion on the word "cross"