Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
fret
/fret/
Jump to user comments
danh từ
 • phím đàn
danh từ
 • hình trang trí chữ triện, hoa văn chữ triện
ngoại động từ
 • trang trí (trần nhà) bằng hoa văn chữ triện
danh từ
 • sự bực dọc, sự cáu kỉnh, sự khó chịu
  • to be in a fret
   bực dọc, cáu kỉnh
 • sự gặm mòn, sự ăn mòn
ngoại động từ
 • quấy rầy, làm phiền, làm bực bội
 • (+ away) buồn phiền làm hao tổn
  • to fret away one's health
   buồn phiền làm hao tốn sức khoẻ
 • gặm, nhấm, ăn mòn
  • rust has fretted the iron away
   gỉ ăn mòn hết sắt
 • làm lăn tăn, làm gợn (mặt nước)
nội động từ
 • phiền muộn, buồn phiền, bực dọc, băn khoăn, bứt rứt
 • bị gặm, bị nhấm, bị ăn mòn
 • lăn tăn, gợn, dập dờn (mặt nước)
IDIOMS
 • to fret and fume
  • bực dọc, sốt ruột
Related search result for "fret"
Comments and discussion on the word "fret"