Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
ship
/ʃip/
Jump to user comments
danh từ
 • tàu thuỷ, tàu
  • to take ship
   xuống tàu
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) máy bay, phi cơ
 • (từ lóng) thuyền (đua)
IDIOMS
 • the ship of the desert
  • con lạc đà
 • when my ship comes home
  • khi nào tôi đã công thành danh toại, khi nào tôi làm ăn phát đạt
ngoại động từ
 • xếp (hàng) xuống tàu, cho (hành khách, thuỷ thủ) xuống tàu
 • gửi bằng tàu thuỷ, chở bằng tàu thuỷ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) gửi bằng xe lửa, chở bằng xe lửa; gửi bằng máy bay, chở bằng máy bay
 • thuê (người) làm trên tàu thuỷ
 • gắn vào tàu, lắp vào thuyền
  • to ship the oar
   lắp mái chèo vào thuyền
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) đuổi đi, tống khứ
nội động từ
 • đi tàu, xuống tàu
 • làm việc trên tàu (thuỷ thủ)
IDIOMS
 • to ship a sea
  • (xem) sea
Related words
Related search result for "ship"
Comments and discussion on the word "ship"